kostgangerboleet
Wetenschappelijke naam Pseudoboletus parasiticus 
Zeldzaamheid  algemeen
Voorkomen  op buikzwammen
Vindplaats  Bergen op Zoom, september 2011