harde populierenboleet
wetenschappelijke naam Leccinum duriusculum
zeldzaamheid vrij zeldzaam
voorkomen op klei in lanen en loofbossen (onder abelen)
vindplaats Middelburg, september 2010