harde populierboleet
Wetenschappelijke naam Leccinum duriusculum 
Zeldzaamheid vrij algemeen 
Voorkomen op klei bij populieren 
Vindplaats Goes, september 2019