harde populierboleet
Wetenschappelijke naam Leccinum duriusculum 
Zeldzaamheid vrij algemeen
Voorkomen op klei bij abelen
Vindplaats Goes, oktober 2017