harde populierboleet
Wetenschappelijke naam Leccinum duriusculum 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam 
Voorkomen op klei in lanen en loofbossen (onder abelen) 
Vindplaats Goes, september 2013