harde populierboleet
Wetenschappelijke naam Leccinum duriusculum 
Zeldzaamheid  vrij zeldzaam
Voorkomen op klei in lanen en loofbossen (onder abelen) 
Vindplaats Goes, september 2011