harde populierboleet
Wetenschappelijke naam Leccinum duriusculum 
Zeldzaamheid  vrij zeldzaam
Voorkomen  op klei in lanen en loofbossen (onder abelen)
Vindplaats Goes, september 2011