gele ringboleet
Wetenschappelijke naam Suillus grevillei 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op humus in naaldbossen (larix) 
Vindplaats Hamstede, september 2013