gele ringboleet
Wetenschappelijke naam Suillus grevillei 
Zeldzaamheid algemeen
Voorkomen op humus in naaldbossen (Larix)
Vindplaats Haamstede, september 2013