zalmzwam
Wetenschappelijke naam Rhodotus palmatus 
Zeldzaamheid matig algemeen 
Voorkomen op dood iepenhout 
Vindplaats Ouwerkerk, november 2016