platte tonderzwam
Wetenschappelijke naam Ganoderma lipsiense 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op loofhout 
Vindplaats Goes, Poelbos, november 2021