oranje druppelzwam
Wetenschappelijke naam Dacrymyces stillatus 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood hout in naald- en loofbossen 
Vindplaats Kerkwerve, november 2015