olijfschijfzwam
Wetenschappelijke naam Catinella olivacea 
Zeldzaamheid zeer zeldzaam 
Voorkomen op dode stammen en stronken van loofhout 
Vindplaats Poelbos, Goes, september 2014