inktviszwam
Wetenschappelijke naam Clathrus archeri 
Zeldzaamheid zeldzaam 
Voorkomen op humus, spaanders en snippers, in parken, plantsoenen en houtwallen 
Vindplaats Nisse, november 2013