grote bloedsteelmycena
Wetenschappelijke naam Mycena haematopus 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Poelbos Goes, september 2021