goudhoed
Wetenschappelijke naam Phaeolepiota aurea 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam 
Voorkomen op humus in ruigtes 
Vindplaats Kraggenburg, november 2019