echt judasoor
Wetenschappelijke naam Auricularia auricula-judae 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood loofhout (vooral vlier en esdoorn)
Vindplaats Kamperland, februari 2014