bundelmycena
Wetenschappelijke naam Mycena arcangeliana 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Poelbos, Goes, oktober 2021