Diashow
 


 
icarusblauwtje (Polyomattus icarus)
icarusblauwtje (Polyomattus icarus)
icarusblauwtje  (Polyomattus icarus)
keizersmantel (Argymnis paphia)
klein geaderd witje (Pieris napi)
klein geaderd witje (Pieris napi)
klein koolwitje (Pieris rapae)
klein koolwitje (Pieris rapae)
klein koolwitje (Pieris rapae)
kleine vos (Aglais urticae)
kleine vos (Aglais urticae)
kleine vuurvlinder  (Lycaena phlaeas)
kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia)