Diashow
 


 
kleine vos (Aglais urticae)
kleine vos (Aglais urticae)
kleine vuurvlinder  (Lycaena phlaeas)
kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia)
koevinkje (Aphantopus hyperantus)
koevinkje (Aphantopus hyperantus)
koninginnenpage  (Papilio machaon)
koninginnenpage (Papilio machaon)
koninginnenpage (Papilio machaon)
landkaartje (Araschnia levana)
landkaartje (Araschnia levana)
landkaartje (Araschnia levana)
landkaartje (Araschnia levana)