Diashow
 


 
klein geaderd witje (Pieris napi)
klein geaderd witje (Pieris napi)
klein koolwitje (Pieris rapae)
klein koolwitje (Pieris rapae)
klein koolwitje (Pieris rapae)
kleine vos (Aglais urticae)
kleine vos (Aglais urticae)
kleine vuurvlinder  (Lycaena phlaeas)
kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia)
koevinkje (Aphantopus hyperantus)
koevinkje (Aphantopus hyperantus)
landkaartje (Araschnia levana)
landkaartje (Araschnia levana)